0934062768

Phin lọc bụi có vành

phin lọc bụi có vành được làm từ chất liệu giấy nhựa Cellulozo hoặc giấy nhựa PE

Phin lọc bụi có vành

Chất liệu giấy nhựa Cellulozo hoặc giấy nhựa PE

Kich thước gia công theo cầu

Phin lọc bụi có vành

Phin lọc bụi có vành

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm đông châu

banner facebook đông châu

phin lõi lọc khí công nghiệp đông châu