0934062768

Bông lọc bụi, Bông lọc khí

Bông lọc bụi G1, Bông lọc bụi G2, Bông lọc bụi G3, Bông lọc bụi G4, Bông thủy tinh lọc trần phòng sơn, bông lọc sàn phòng sơn

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp Bông lọc bụi 5mm, bông lọc bụi 10mm, bông lọc khí 15mm, bông lọc khí 20mm, Giấy lọc phòng sơn, giấy lọc bụi sơn. LH 08 3910 0189