0934062768

Sản phẩm Lọc khí và Lọc bụi công nghiệp

Bông lọc khí, Bông thủy tinh lọc trần phòng sơn, Lõi lọc khí, bông lọc bụi G1, Bông lọc G2, Bông lọc G3, Bông lọc G4. Giấy lọc phòng sơn, Tấm carbon hấp thụ mùi

Sản phẩm lọc khí AAF, lọc khí Camfil, Giấy lọc bụi sơn, bông thủy tinh lọc sàn phòng sơn, giấy lọc khí, Tấm carbon hấp thụ mùi, hấp thụ khí độc. Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp trên toàn quốc LH 08 3910 0189