0934062768

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Công suất 10 lít/ giờ, dùng trong dân dụng, sinh hoạt

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO Gia đình công suất nhỏ TW30 1812 50

Chiều dài: 10 inch

Công suất lọc: khoảng 10 lít/ giờ

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO TW30 1812 50, lọc gia đình

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO gia đình Dow Filmtec

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm đông châu

banner facebook đông châu

phin lõi lọc khí công nghiệp đông châu