0934062768

Lõi lọc nước

lõi lọc dùng để lọc & giữ lại cặn trong nước

chuyên nhập & cung cấp lõi lọc nước các loại từ công suất nhỏ đến công suất lớn